Minister verlaagt bestuursrechtelijke premie wanbetalers op 1 juli 2016

Elk jaar wordt de bestuursrechtelijke premie Zvw opnieuw berekend. Tot 2016 gebeurde dit alleen aan het begin van het jaar. Dit jaar heeft de minister van VWS besloten deze premie halverwege 2016 te verlagen voor wanbetalers.

Nieuw premiebedrag geldt vanaf 1 juli

Per 1 juli 2016 wordt de bestuursrechtelijke premie voor de wanbetaler € 127,91 per persoon per maand. De eerste zes maanden van 2016 was deze maandpremie nog € 159,03. De premie over juni 2016 is dus nog steeds het oude bedrag.

Waarom de minister besloten heeft tot de premieverlaging voor wanbetalers leest u op de website van de Rijksoverheid.

Premie onverzekerden 2016 verandert niet

De 2016-premie voor de groep ambtshalve verzekerden (de ‘onverzekerden’) verandert niet meer in 2016. Onverzekerden betalen het Zorginstituut € 122,33 per persoon per maand.

Bron: www.zorginstituutnederland.nl