Financieel Beheer

Wat is Financieel Beheer?

Financieel Beheer wordt meestal in combinatie met gemeentelijke schuldhulpverlening of bij een WSNP traject toegepast. Als schuldenaar reserveert u een bedrag, dat aan de schuldeiser(s) betaald moet worden. Dit heet de afloscapaciteit. Ook hiermee kan Budgetbeheer Nederland u helpen.

Onze werkzaamheden

Ons Financieel Beheer omvat een pakket aan dienstverlening dat altijd wordt afgestemd op uw wensen en situatie:

Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingenFinancieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.opstellen van huishoudelijk budgetplanFinancieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Informeren en adviseren bij juridische zaken
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.inwinnen van informatie bij diverse instanties
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Doorbetalen van de vaste lasten
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

Tarieven Financieel Beheer

Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven voor financieel beheer:

EenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
€ 57,95 per maand€ 68,95 per maand
 Eenmalige opstartkosten: Eenmalige opstartkosten:Eénmalige intakekosten
€ 399,95 € 429,95Gratis!
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Budgetbeheer Nederland brengt standaard beëindigingskosten in rekening van € 275,00.
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Budgetbeheer Nederland hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Bij Budgetbeheer Nederland kunt u een overeenkomst afsluiten vanaf 12 maanden.
Financieel Beheer, Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.Voor extra werkzaamheden vragen wij € 64,90 per uur.

Wilt u zich aanmelden?

Klik hier om ons aanmeldformulier digitaal in te vullen of klik hier om het aanmeldformulier per post te ontvangen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF formaat.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2020 Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. - Alle Rechten Voorbehouden

Handelend onder de naam Budgetbeheer Nederland - CBP meldingsnummer: m1625777.