Financieel Beheer

Wat is Financieel Beheer?

Financieel Beheer wordt meestal ingezet na uw traject bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of WSNP traject. Wij betalen uw vaste lasten, reserveren de wettelijke eigen risico en sparen voor u. Restant van het saldo storten wij door naar uw leefgeldrekening.

Onze werkzaamheden

Ons Financieel Beheer omvat een pakket aan dienstverlening dat altijd wordt afgestemd op uw wensen en situatie:

inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
opstellen van huishoudelijk budgetplan Informeren en adviseren bij juridische zaken
inwinnen van informatie bij diverse instanties
Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
Doorbetalen van de vaste lasten
Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

Tarieven Financieel Beheer

Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven voor financieel beheer:

Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden
€ 57,95 per maand € 68,95 per maand
 Eenmalige opstartkosten:  Eenmalige opstartkosten: Eénmalige intakekosten
€ 399,95  € 429,95 Gratis!
Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden
Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
Budgetbeheer Nederland brengt standaard beëindigingskosten in rekening van € 275,00.
Budgetbeheer Nederland hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.
Bij Budgetbeheer Nederland kunt u een overeenkomst afsluiten vanaf 12 maanden.
Voor extra werkzaamheden vragen wij € 64,90 per uur.

Wilt u zich aanmelden?

Klik hier om ons aanmeldformulier digitaal in te vullen of klik hier om het aanmeldformulier per post te ontvangen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF formaat.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2020 Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. - Alle Rechten Voorbehouden

Handelend onder de naam Budgetbeheer Nederland - CBP meldingsnummer: m1625777.