Nieuwsbrief Juni

Nieuwsbrief Juni 2016

Geachte Relatie,

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van Budgetbeheer Nederland met daarin de volgende onderwerpen:

  • Betalingsverkeer rond de feestdagen
  • Post van schuldeisers
  • Verzoek extra geld aanvraag en afhandeling
  • Avondspreekuur op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Betalingsverkeer rond de feestdagen:

Ieder jaar rond de feestdagen is er onduidelijkheid met betrekking tot het betalingsverkeer. De bank heeft ons een overzicht verstrekt van de dagen waarop er GEEN betalingsverkeer plaatsvindt:

  • Goede vrijdag
  • Tweede paasdag
  • Beide kerstdagen
  • Nieuwjaarsdag

Wanneer één van genoemde dagen op de dag valt waarop u gewend bent uw leefgeld te ontvangen, dan ontvangt u uw leefgeld EERDER. U wordt hierover niet apart geïnformeerd

Post van schuldeisers:

Onderdeel van onze werkzaamheden is het onderhouden van contact met schuldeisers/deurwaarders. Naast alle budgetcrediteuren maken wij ook bij betrokken schuldeisers, waarvan wij op de hoogte zijn, kenbaar van onze bemoeienissen met u. Daarbij benadrukken wij ons verzoek voortaan alle correspondentie aan ons postbusadres te sturen en invorderingsmaatregelen op te schorten zodat wij daarmee in de gelegenheid worden gesteld uw financiën te stabiliseren. Zonder een stabiel budget is een aanvraag schuldregeling immers niet mogelijk. Helaas wordt niet altijd aan ons verzoek voldaan zodat u mogelijk post op uw eigen adres blijft ontvangen. Daar hebben wij geen invloed op. Het is dan van belang dat u de post blijft doorsturen naar ons en eventuele deurwaarders naar ons blijft verwijzen.

Let op: wij zijn alleen op de hoogte van een schuld als u ons daarover informeert.

Verzoek extra geld aanvraag en afhandeling

Zoals bij u bekend dient u het formulier via onze website in te vullen voor extra geld. Dit is niet meer nodig. Budgetbeheer Nederland vraagt u vriendelijk om uw verzoek voor extra geld per e-mail toe te sturen aan info@www.cbbn.nl als volgt:

Onderwerp: “Verzoek extra geld (Voorletters Achternaam)”, in het e-mail bericht graag het bedrag en voor wanneer. Houd u er rekening mee dat uw verzoek binnen 5 werkdagen wordt behandeld.

Avondspreekuur op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Om u als cliënt goed van dienst te zijn heeft Budgetbeheer Nederland een avondspreekuur op elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085-7731934. U kunt uitsluitend bellen tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op woensdag hebben wij avond spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt ons ook ten alle tijden een e-mail sturen op info@www.cbbn.nl.

Met een financieel gezonde groet,
Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.

Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/budgetbeheernederland

Volg ons op Twitter: http://www.twitter.com/budgetbeheerned