Telefonische spreekuur woensdagavond komt te vervallen

Beste cliënt en/of begeleider,

Via deze weg willen wij u kenbaar maken dat ons spreekuur op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur komt vervallen per 1 november 2017. U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken van 09.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 085 773 1934.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.


Volg ons op facebook: 
www.facebook.com/budgetbeheernederland