Uitbetaling kinderbijslag

Geachte heer, mevrouw,Via deze weg willen wij u nogmaals informeren dat de kinderbijslag binnen 5 werkdagen wordt overgemaakt na ontvangst op uw beheerrekening mits er is afgesproken dat u de kinderbijslag of een deel daarvan ontvangt. Wij zullen per heden geen e-mails meer in behandeling nemen waarin eerder om de kinderbijslag wordt verzocht.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.