Wijziging telefonisch spreekuur

Geachte cliënt,

Middels dit berichten informeren wij u dat ons telefonisch spreekuur is uitgebreid naar de woensdagavond. Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. is dan extra bereikbaar van 18.00 tot 19.00 uur.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A.