Woningcorporaties

woningcorporatiesTegenwoordig leven wij in een participatiemaatschappij. Dat verlangt van gemeentelijke instellingen en woningcorporaties een andere benadering naar burgers toe. Op het gebied van huurachterstand verandert de ondersteuning vanuit gemeente en woningcorporaties. Onderstaande punten spelen hierbij een belangrijke rol:

  1. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De focus ligt op participeren in de samenleving en het gebruik van sociale netwerken.
  2. Ondersteuning en participatie zal vanuit gemeenten dichter bij de burger staan. Gemeenten gaan meer met wijkteams en eerstelijnsbalies werken.
  1. Investering in preventie; regie en financiering in één (gemeentelijke) hand.

De rol van woningcorporaties binnen dit sociale domein verandert. Het contact met huurders wordt intensiever en de activiteiten van woningcorporaties moeten naadloos aansluiten op de (gemeentelijke) participatiegedachte.

Contact met huurders
Dit intensievere contact kunnen woningbouwcorporaties ook inzetten om financiële problematiek bij huurders zoals huurachterstand, te monitoren en/of te voorkomen. Wanneer huurders te maken krijgen met schuldenproblematiek, ligt een huurachterstand snel op de loer.

Woningcorporaties kunnen hier voortijdig op inspelen door met de huurders in gesprek te gaan en ze handvatten aan te reiken, ter ondersteuning voor het oplossen van financiële problemen. Denk hierbij aan voorlichting en budgetcoaching. Bij problematische schulden is beschermingsbewind en schulddienstverlening een optie. Bij dit zogenoemde schuldmanagement kan Budgetbeheer Nederland een belangrijke rol spelen.

Advies & Voorlichting
Zowel medewerkers van woningcorporaties als de huurders zelf, kunnen bij Budgetbeheer Nederland onder andere terecht voor:

– budgetbegeleiding
– budgetbeheer
– financieel Beheer

Informatie
Iedereen die op welke manier met huurachterstand te maken heeft, kan informatie opvragen via het aanvraagformulier.

Vrijblijvend adviesgesprek
Wilt u meer te weten komen over onze dienstverlening? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek bij ons aan.
Klik hier om een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen.